Obiekt INSULA Sp. z o.o. monitorowany jest przy pomocy 4 kamer w trybie całodobowym.

2 kamery obejmuja podwórze i 2 wnętrze domu bez ingerencji w strefy prywatne mieszkańców.